Rasfoire documente

Regulamentul 175/02-mar-2010 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce priveşte măsurile pentru controlul creşterii mortalităţii stridiilor din specia Crassostrea gigas în legătură cu detectarea Ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar)

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2010

Decizia 2010/131/UE/25-feb-2010 privind instituirea Comitetului permanent pentru cooperarea operaţională în materie de securitate internă

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2010

Decizia 2010/132/UE/02-mar-2010 de recunoaştere în principiu a integralităţii dosarelor transmise pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a Trichoderma asperellum (tulpina T34) şi a substanţei izopirazam în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2010

Regulamentul 176/02-mar-2010 de modificare a anexei D la Directiva 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte centrele de colectare şi depozitare a materialului seminal, echipele de colectare şi producţie de embrioni, precum şi condiţiile pentru animalele donatoare din speciile ecvidee, ovine şi caprine şi pentru manipularea materialului seminal, a ovulelor şi a embrionilor acestor specii

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2010

Regulamentul 177/02-mar-2010 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2010

Regulamentul 178/02-mar-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 401/2006 în ceea ce priveşte arahidele, alte seminţe şi fructe oleaginoase, fructele cu coajă tare, sâmburii de caise, lemnul dulce şi uleiul vegetal

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2010

Regulamentul 179/02-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2010

Regulamentul 180/02-mar-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2010

Regulamentul 181/02-mar-2010 privind eliberarea licenţelor de import pentru usturoi în subperioada 1 iunie 2010-31 august 2010

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2010

Recomandarea 2010/133/UE/02-mar-2010 privind prevenirea şi reducerea contaminării cu carbamat de etil a rachiului de fructe cu sâmburi şi a rachiului de marc de fructe cu sâmburi şi privind monitorizarea nivelurilor de carbamat de etil din băuturile menţionate

publicat in Jurnalul Oficial 52L din 2010