Rasfoire documente

Decizia 2010/129/PESC/01-mar-2010 de modificare a Poziţiei comune 2008/109/PESC privind măsuri restrictive împotriva Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2010

Rectificare din 02-mar-2010 la Regulamentul (UE) nr. 110/2010 al Comisiei din 5 februarie 2010 de modificare pentru a 120-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Quaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2010

Rectificare din 02-mar-2010 la Regulamentul (UE) nr. 70/2010 al Comisiei din 25 ianuarie 2010 de modificare pentru a 119-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2010

Decizia 2010/127/PESC/01-mar-2010 privind măsuri restrictive împotriva Eritreei

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2010

Regulamentul 170/01-mar-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1249/96 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce priveşte drepturile de import în sectorul cerealelor

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2010

Regulamentul 172/01-mar-2010 de înregistrare a unei denumiri în registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Prekmurskagibanica (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2010

Decizia 2009/128/PESC/01-mar-2010 de modificare a Poziţiei comune 2003/495/PESC cu privire la Irak

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2010

Decizia 2010/130/UE/01-mar-2010 de acordare a unei derogări de la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 543/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile referitoare la producţia vegetală în ceea ce priveşte Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Polonia, Portugalia şi Suedia

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2010

Regulamentul 168/01-mar-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 privind anumite restricţii specifice în relaţiile economice şi financiare cu Irak

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2010

Regulamentul 169/01-mar-2010 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2010

Regulamentul 171/01-mar-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Mela di Valtellina (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2010

Regulamentul 173/25-feb-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2010

Regulamentul 174/01-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2010

Decizia 2010/126/PESC/01-mar-2010 de modificare a Poziţiei comune 2009/138/PESC privind măsuri restrictive împotriva Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 51L din 2010