Rasfoire documente

Decizia 2010/134/UE/01-mar-2010 de modificare a Deciziei 2006/473/CE în ceea ce priveşte recunoaşterea Australiei continentale ca fiind indemnă de Xanthomonas campestris (toate suşele patogene pe Citrus)

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2010

Decizia 1/2010/CP/28-ian-2010 de instituire a Comitetului interimar privind mecanismul financiar al SEE pentru perioada 2009-2014

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2010

Regulamentul 182/03-mar-2010 de înregistrare a unei denumiri în registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Belokranjska pogaca (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2010

Regulamentul 183/03-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2010

Regulamentul 184/03-mar-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2010

Directiva 2010/14/UE/03-mar-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii heptamaloxiloglucanului ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2010

Decizia 2010/135/UE/02-mar-2010 privind introducerea pe piaţă, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a unui soi de cartof (Solanum tuberosum L., linia EH92-527-1) modificat genetic pentru conţinut sporit de amilopectină în amidon

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2010

Decizia 2010/136/UE/02-mar-2010 de autorizare a introducerii pe piaţă a furajelor produse din cartof modificat genetic de tipul EH92-527-1 (BPS-25271-9) şi a prezenţei accidentale sau inevitabile din punct de vedere tehnic a acestui cartof în produsele alimentare şi în alte produse furajere prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 53L din 2010