Rasfoire documente

Decizia 2010/118/PESC/25-feb-2010 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Kosovo (1)

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2010

Decizia 2010/119/PESC/25-feb-2010 de prelungire şi de modificare a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pe lângă Uniunea Africană

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2010

Decizia 2010/120/PESC/25-feb-2010 de prelungire şi de modificare a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Afganistan şi Pakistan

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2010

Decizia 2010/122/UE/25-feb-2010 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte o scutire referitoare la o aplicaţie a cadmiului

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2010

Decizia 2010/123/UE/25-feb-2010 de ajustare a coeficienţilor corectori aplicabili de la 1 februarie 2009, 1 martie 2009, 1 aprilie 2009, 1 mai 2009 şi 1 iunie 2009 remuneraţiilor funcţionarilor, agenţilor temporari şi agenţilor contractuali ai Comunităţilor Europene repartizaţi în ţările terţe

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2010

Regulamentul 157/22-feb-2010 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite mecanisme de îndosariere cu inele originare din Republica Populară Chineză în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2010

Regulamentul 158/25-feb-2010 de stabilire în avans, pentru 2010, a valorii ajutorului pentru depozitarea privată a untului

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2010

Regulamentul 159/25-feb-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2010

Regulamentul 160/25-feb-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2010

Regulamentul 161/25-feb-2010 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2010

Regulamentul 162/25-feb-2010 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 677/2009

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2010

Decizia 2010/121/PESC/25-feb-2010 de modificare a anexei la Poziţia comună 2004/161/PESC de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Zimbabwe

publicat in Jurnalul Oficial 49L din 2010