Rasfoire documente

Decizia 433/09/COL/30-oct-2009 de modificare pentru a şaptezeci şi treia oară a normelor procedurale şi materiale în domeniul ajutoarelor de stat

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2010

Decizia 2010/115/UE/23-feb-2010 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2010

Regulamentul 153/23-feb-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2010

Regulamentul 151/22-feb-2010 de încetare a reexaminării intermediare parţiale a măsurilor antidumping aplicabile la importurile anumitor electrozi din tungsten originari din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2010

Regulamentul 152/23-feb-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2010

Regulamentul 154/24-feb-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2010

Regulamentul 155/24-feb-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2010

Regulamentul 156/24-feb-2010 de stabilire a unui procentaj de acceptare pentru eliberarea de licenţe de export, de respingere a cererilor de licenţe de export şi de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de export pentru zahăr peste cotă

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2010

Decizia 2010/116/UE/24-feb-2010 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de anumite mecanisme de îndosariat cu inele originare din Thailanda

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2010

Decizia 660/07/COL/12-dec-2007 privind compensaţiile acordate întreprinderilor ''Hurtigruten'' pentru prestaţiile de asigurări sociale mărite (Norvegia)

publicat in Jurnalul Oficial 48L din 2010