Rasfoire documente

Decizia 2010/99/UE/16-feb-2010 privind autorizarea Republicii Lituania de a prelungi aplicarea unei măsuri de derogare de la dispoziţiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2010

Recomandarea 2010/101/UE/16-feb-2010 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al şaptelea FED) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2010

Recomandarea 2010/103/UE/16-feb-2010 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al nouălea FED) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2010

Regulamentul 143/15-feb-2010 de retragere temporară a regimului special de încurajare a dezvoltării durabile şi a bunei guvernante prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 732/2008 în ceea ce priveşte Republica Democratică Socialistă Sri Lanka

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2010

Regulamentul 144/19-feb-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2010

Decizia 2010/98/UE/16-feb-2010 de numire a membrilor şi a supleanţilor în cadrul Comitetului consultativ pentru securitate şi sănătate la locul de muncă

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2010

Decizia 2010/100/UE/19-feb-2010 de autorizare a ajutoarelor acordate de Finlanda în sectorul seminţelor şi al seminţelor de cereale pentru anul de recoltă 2010

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2010

Recomandarea 2010/102/UE/16-feb-2010 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al optulea FED) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2010

Recomandarea 2010/104/UE/16-feb-2010 privind descărcarea de gestiune a Comisiei referitor la executarea operaţiunilor Fondului european de dezvoltare (al zecelea FED) pentru exerciţiul financiar 2008

publicat in Jurnalul Oficial 45L din 2010