Rasfoire documente

Decizia 2010/96/PESC/15-feb-2010 privind o misiune militară a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor de securitate somaleze

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2010

Regulamentul 140/18-feb-2010 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2010

Regulamentul 141/18-feb-2010 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2010

Decizia 2010/97/PESC/16-feb-2010 privind adaptarea şi prelungirea perioadei de aplicare a măsurilor din Decizia 2002/148/CE de încheiere a consultărilor cu Zimbabwe în conformitate cu articolul 96 din Acordul de parteneriat ACP-CE

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2010

Regulamentul 136/18-feb-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2010

Regulamentul 137/18-feb-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru nul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2010

Regulamentul 138/18-feb-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2010

Regulamentul 139/18-feb-2010 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2010

Regulamentul 142/18-feb-2010 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile laptelui şi produselor lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 44L din 2010