Rasfoire documente

Regulamentul 146/23-feb-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţioiialitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2010

Regulamentul 147/23-feb-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pemento do Couto (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2010

Regulamentul 148/23-feb-2010 de aprobare a unor modificări minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Prosciutto di Parma (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2010

Regulamentul 149/23-feb-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2010

Regulamentul 150/23-feb-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2010

Decizia 2010/114/UE/16-feb-2010 de modificare a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale, în ceea ce priveşte auditorii externi ai Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

publicat in Jurnalul Oficial 47L din 2010