Rasfoire documente

Protocol din 30-nov-2009 la Acordul euro-mediteraneean de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2010

Decizia 2010/89/UE/09-feb-2010 privind măsurile tranzitorii în legătură cu aplicarea anumitor cerinţe structurale din Regulamentele (CE) nr. 852/2004 şi (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului la anumite unităţi de prelucrare a cărnii, de produse pescăreşti şi de produse din ouă şi la anumite depozite frigorifice din România

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2010

Decizia 2010/91/CE/10-nov-2009 privind încheierea unui acord sub forma unui Protocol între Comunitatea Europeană şi Republica Tunisiană de instituire a unui mecanism de soluţionare a litigiilor legate de dispoziţiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de-o parte, şi Republica Tunisiană, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2010

Protocol din 09-dec-2009 între Uniunea Europeană şi Republica Tunisiană de instituire a unui mecanism de soluţionare a litigiilor legate de dispoziţiile privind schimburile comerciale din Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tunisiană, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2010

Regulamentul 126/11-feb-2010 de prelungire a suspendării taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1683/2004 asupra importurilor de glifosat originar din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2010

Regulamentul 127/05-feb-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2010

Regulamentul 128/12-feb-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2010

Regulamentul 129/12-feb-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2010

Decizia 2010/90/CE/16-iun-2008 privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Regatul Haşemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 40L din 2010