Rasfoire documente

Regulamentul 116/18-dec-2008 privind exportul bunurilor culturale - (versiune codificată)

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2009

Regulamentul 119/09-feb-2009 de stabilire a listei ţărilor terţe şi a părţilor acestora pentru importul sau tranzitul în Comunitate al cărnii de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice şi al cărnii de iepuri de crescătorie, precum şi cerinţele de certificare veterinară

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2009

Regulamentul 117/09-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2009

Regulamentul 118/09-feb-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2009

Regulamentul 120/09-feb-2009 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoară activităţi independente şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2009

Regulamentul 121/09-feb-2009 de stabilire a sumei suplimentare care trebuie plătită în Bulgaria pentru piersicile destinate prelucrării în anul de comercializare 2007/2008, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 679/2007

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2009

Decizia 2009/108/CE/03-feb-2009 de modificare a Deciziei 2002/364/CE privind specificaţiile tehnice comune ale dispozitivelor medicale pentru diagnosticare in vitro

publicat in Jurnalul Oficial 39L din 2009