Rasfoire documente

Regulamentul 111/06-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2009

Regulamentul 112/06-feb-2009 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de sârmă laminată originară din Republica Populară Chineză şi Republica Moldova

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2009

Regulamentul 113/06-feb-2009 privind utilizarea anumitor menţiuni tradiţionale pe etichetele de vin importat din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2009

Regulamentul 114/06-feb-2009 de stabilire a unor măsuri tranzitorii pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte trimiterile la vinurile cu denumire de origine protejată şi indicaţie geografică protejată

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2009

Regulamentul 115/06-feb-2009 de aprobare a unor modificări minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Bleu des Causses (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2009

Decizia 2009/105/CE/18-dec-2008 de modificare, în ceea ce priveşte auditorii externi ai Băncii Centrale din Luxemburg, a Deciziei 1999/70/CE privind auditorii externi ai băncilor centrale naţionale

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2009

Decizia 2009/106/CE/06-feb-2009 de încheiere a procedurii antidumping privind importurile de anumite produse laminate plate din fier sau oţel cu înveliş de metal cufundat la cald originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 38L din 2009