Rasfoire documente

Acord din 26-nov-2009 între Uniunea Europeană şi Islanda şi Norvegia pentru aplicarea anumitor dispoziţii din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, şi din Decizia 2008/616/JAI de punere în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, inclusiv anexa la aceasta

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2009

Decizia 2009/1026/UE/22-dec-2009 de numire a unui membru portughez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2009

Decizia 2009/1025/UE/22-dec-2009 de numire a trei membri polonezi şi a doi supleanţi polonezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2009

Decizia 2009/1024/UE/22-dec-2009 de modificare a Reţelei de consultări Schengen (specificaţii tehnice)

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2009

Decizia 2009/1023/JAI/21-sep-2009 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, şi aplicarea provizorie a anumitor dispoziţii din acordul între Uniunea Europeană, Islanda şi Norvegia pentru aplicarea anumitor dispoziţii din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, şi din Decizia 2008/616/JAI a Consiliului de punere în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, inclusiv anexa la aceasta

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2009

Regulamentul 1298/18-dec-2009 de publicare, pentru 2010, a nomenclaturii produselor agricole pentru restituirile la export, introdusă de Regulamentul (CEE) nr. 3846/87

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2009

Rectificare din 31-dec-2009 la Poziţia comună 2009/468/PESC a Consiliului din 15 iunie 2009 de actualizare a Poziţiei comune 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului şi de abrogare a Poziţiei comune 2009/67/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2009

Addendum din 31-dec-2009 Addendum din 31 decembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2009

Decizie din 31-dec-2009 privind poziţia care urmează să fie adoptată de Comunitate în ceea ce priveşte decizia comitetului mixt UE-Elveţia care autentifică în limbile bulgară şi română Acordul dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor

publicat in Jurnalul Oficial 353L din 2009