Rasfoire documente

Protocol din 24-iun-2008 la Acordul de parteneriat şi cooperare care instituie un parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2009

Decizia 2009/990/CE,Euratom/17-nov-2009 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2009

Acord din 11-oct-2004 DE PARTENERIAT ŞI COOPERARE de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2009

Protocol din 11-oct-2004 privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2009

Decizia 2009/989/CE,Euratom/17-nov-2009 privind încheierea unui acord de parteneriat şi cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2009

Act Final din 11-oct-2004 la ACORDUL DE PARTENERIAT ŞI COOPERARE de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2009

Informare din 29-dec-2009 privind data intrării în vigoare a Acordului de parteneriat şi cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2009

Informare din 29-dec-2009 privind data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Tadjikistan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2009

Rectificare din 29-dec-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agenţiile de rating de credit

publicat in Jurnalul Oficial 350L din 2009