Rasfoire documente

Regulamentul 99/03-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2009

Regulamentul 100/03-feb-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 945/2008 pentru anul de comercializare 2008/2009

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2009

Regulamentul 101/03-feb-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1800/2004 privind condiţiile de autorizare a aditivului furajer Cycostat 66G

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2009

Regulamentul 102/03-feb-2009 privind autorizarea permanentă a unui aditiv din hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2009

Regulamentul 103/03-feb-2009 de modificare a anexelor VII şi IX la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2009

Regulamentul 104/03-feb-2009 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore aduse caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Gorgonzola (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2009

Decizia 2009/89/CE/04-dec-2008 privind semnarea, în numele Comunităţii Europene, a Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere din Marea Mediterană la Convenţia privind protejarea mediului marin şi a zonei de coastă a Mării Mediterane

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2009

Protocol din 21-ian-2008 privind managementul integrat al zonelor costiere ale Mării Mediterane

publicat in Jurnalul Oficial 34L din 2009