Rasfoire documente

Decizia 2009/1014/UE/22-dec-2009 de numire a unor membri şi a unor supleanţi în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2010-25 ianuarie 2015

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Decizia 2009/1010/JAI/04-iun-2009 privind condiţiile de prelucrare a datelor în temeiul articolului 10 alineatul (4) din Decizia Europol

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Decizia 2009/1011/JAI/04-iun-2009 de stabilire a normelor privind selecţia, prelungirea mandatului şi demiterea directorului şi a directorilor adjuncţi ai Europol

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Regulamentul 1295/22-dec-2009 de ajustare, începând de la 1 iulie 2009, a ratei contribuţiei la sistemul de pensii al funcţionarilor şi al celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Regulamentul 1296/23-dec-2009 de ajustare, începând cu 1 iulie 2009, a remuneraţiilor şi pensiilor funcţionarilor şi ale celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene, precum şi a coeficienţilor corectori aferenţi

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Decizia 2009/1012/PESC/22-dec-2009 privind sprijinirea activităţilor UE pentru promovarea în rândul ţărilor terţe a controlului exporturilor de arme şi a principiilor şi criteriilor prevăzute în Poziţia comună 2008/944/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Decizia 2009/1015/UE/22-dec-2009 de modificare a părţii I din anexa 3 la Instrucţiunile consulare comune în ceea ce priveşte resortisanţii ţărilor terţe care au obligaţia de a deţine viză de tranzit aeroportuar

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Decizia 2009/1016/UE/22-dec-2009 de abrogare a Deciziei 2009/473/CE a Consiliului privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori referitor la aplicarea provizorie a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Guineea

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Decizia 2009/1017/UE/22-dec-2009 privind acordarea de ajutor de stat de către autorităţile din Republica Ungară pentru achiziţionarea de terenuri agricole între 1 ianuarie 2010 şi 31 decembrie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Recomandarea 2009/1019/UE/22-dec-2009 privind vaccinarea împotriva gripei sezoniere

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Recomandarea 2009/1020/UE/21-dec-2009 privind punerea în aplicare în condiţii de siguranţă a utilizării combustibililor cu un conţinut redus de sulf de către navele aflate la dană în porturile comunitare

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Decizia BCE/2009/29/14-dec-2009 de modificare a Deciziei BCE/2006/17 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (2009/1018/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Orientarea BCE/2009/28/14-dec-2009 de modificare a Orientării BCE/2006/16 privind cadrul juridic al procedurilor contabile şi al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale - (2009/1021/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009

Decizia 2009/1013/UE/22-dec-2009 de autorizare a Republicii Austria în vederea aplicării în continuare a unei măsuri de derogare de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 348L din 2009