Rasfoire documente

Regulamentul 1287/27-nov-2009 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră pentru 2010

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2009

Decizia 2009/1009/UE/22-dec-2009 de numire a Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene pentru perioada 26 iunie 2011-30 iunie 2015

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2009

Regulamentul 1288/27-nov-2009 de stabilire a unor măsuri tehnice tranzitorii pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2011

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2009

Regulamentul 1289/23-dec-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2009

Regulamentul 1290/23-dec-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 ianuarie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2009

Regulamentul 1291/18-dec-2009 privind selectarea exploataţiilor cu evidenţă contabilă proprie în vederea determinării veniturilor exploataţiilor agricole

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2009

Regulamentul 1292/21-dec-2009 de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 675/2009, (CE) nr. 676/2009 şi (CE) nr. 677/2009 privind deschiderea unor proceduri de licitaţie pentru reducerea taxei la import în Spania pentru sorgul provenind din ţări terţe, pentru reducerea taxei la import în Spania pentru porumbul provenind din ţări terţe şi pentru reducerea taxei la import în Portugalia pentru porumbul provenind din ţări terţe, în ceea ce priveşte data finală a procedurii de licitaţie

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2009

Regulamentul 1293/23-dec-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 32

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2009

Decizia 2009/1005/UE/17-dec-2009 de modificare a Acordului interinstituţional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară în ceea ce priveşte cadrul financiar multianual - Proiecte de finanţare în domeniul energiei în contextul Planului european de redresare economică

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2009

Decizia 2009/1006/UE/17-dec-2009 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2009

Decizia 2009/1007/UE/17-dec-2009 privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate, în conformitate cu punctul 27 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2009

Decizia 2009/1008/UE/07-dec-2009 de autorizare a Republicii Letonia în vederea aplicării în continuare a unei măsuri de derogare de la dispoziţiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 347L din 2009