Rasfoire documente

Regulamentul 1284/22-dec-2009 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva Republicii Guineea

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2009

Regulamentul 1283/22-dec-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2009

Decizia 1002/22-dec-2009 de modificare a Poziţiei comune 2006/795/PESC privind adoptarea unor măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2009

Decizia 1003/22-dec-2009 de modificare a Poziţiei comune 2009/788/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2009

Decizia 2009/1004/PESC/22-dec-2009 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor şi entităţilor cărora li se aplică articolele 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2009

Regulamentul 1285/22-dec-2009 de punere în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsurile restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 501/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2009

Regulamentul 1286/22-dec-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 346L din 2009