Rasfoire documente

Regulamentul 1278/22-dec-2009 de stabilire a cuantumului ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse piscicole în sezonul de pescuit 2010

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2009

Regulamentul 1273/22-dec-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2009

Regulamentul 1275/21-dec-2009 de interzicere a pescuitului de ton roşu în Oceanul Atlantic la est de meridianul de 45° longitudine vestică şi în Marea Mediterană de către navele care arborează pavilionul Franţei

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2009

Regulamentul 1276/22-dec-2009 de stabilire a valorilor standard care trebuie utilizate la calcularea compensaţiei financiare şi a avansului din aceasta pentru anumite produse piscicole retrase de pe piaţă în cursul sezonului de pescuit 2010

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2009

Regulamentul 1277/22-dec-2009 de stabilire, pentru produsele piscicole enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, a preţurilor comunitare de retragere şi de vânzare pentru sezonul de pescuit 2010

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2009

Regulamentul 1279/22-dec-2009 de stabilire a cuantumului ajutorului pentru punerea în rezervă şi a ajutorului forfetar pentru anumite produse piscicole pentru sezonul de pescuit 2010

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2009

Regulamentul 1280/22-dec-2009 de stabilire a preţurilor de referinţă pentru anumite produse piscicole pentru sezonul de pescuit 2010

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2009

Regulamentul 1281/22-dec-2009 de stabilire a preţurilor comunitare de vânzare a produselor piscicole enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului pentru sezonul de pescuit 2010

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2009

Regulamentul 1282/22-dec-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 409/2009 de stabilire a coeficienţilor de conversie şi a codurilor de prezentare la nivel comunitar utilizate la conversia greutăţii peştelui procesat în greutate în viu

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2009

Directiva 2009/163/UE/22-dec-2009 de modificare a Directivei 94/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind îndulcitorii care trebuie utilizaţi în produsele alimentare în ceea ce priveşte produsul ''neotame''

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2009

Directiva 2009/164/UE/22-dec-2009 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexelor II şi III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2009

Decizia 2009/1000/UE/22-dec-2009 privind o contribuţie financiară a Uniunii pentru anul 2010 destinată laboratorului comunitar de referinţă pentru encefalopatii spongiforme transmisibile

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2009

Decizia 2009/1001/UE/22-dec-2009 de adoptare, în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului, a celei de-a treia liste actualizate a siturilor de importanţă comunitară pentru regiunea biogeografică Macaronezia

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2009

Rectificare din 23-dec-2009 la Decizia 2009/908/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de instituire a măsurilor de punere în aplicare a Deciziei Consiliului European privind exercitarea preşedinţiei Consiliului şi privind preşedinţia grupurilor de pregătire ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2009

Regulamentul 1274/18-dec-2009 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor de import de orez originar din ţările şi teritoriile de peste mări (TTPM)

publicat in Jurnalul Oficial 344L din 2009