Rasfoire documente

Regulamentul 108/05-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2009

Regulamentul 109/05-feb-2009 de stabilire a coeficientului de atribuire care trebuie aplicat în cazul cererilor de licenţe de import pentru ulei de măsline depuse în perioada cuprinsă între 2 şi 3 februarie 2009 în cadrul contingentului tarifar tunisian şi de suspendare a eliberării licenţelor de import pentru luna februarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2009

Regulamentul 110/05-feb-2009 de modificare a listei ţărilor menţionate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 519/94 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2009

Decizia 2009/102/CE/04-nov-2008 de acordare a unui ajutor financiar comunitar pe termen mediu Ungariei

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2009

Decizia 2009/103/CE/04-nov-2008 de acordare de asistenţă reciprocă Ungariei

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2009

Decizia 2009/104/CE/21-nov-2008 cu privire la încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Republica Chile privind modificările aduse apendicelui V la Acordul privind comerţul cu vinuri anexat la Acordul de asociere între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2009

Acord din 08-ian-2009 SUB FORMA UNUI SCHIMB DE SCRISORI între Comunitatea Europeană şi Republica Chile privind modificările aduse apendicelui V la Acordul privind comerţul cu vinuri anexat la Acordul de asociere între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Chile, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2009

Rectificare din 06-feb-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 37L din 2009