Rasfoire documente

Decizia 2009/993/UE/17-dec-2009 de modificare a Deciziei 2006/133/CE privind obligaţia statelor membre de a lua măsuri suplimentare provizorii împotriva răspândirii Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) începând cu zonele Portugaliei, altele decât cele unde este atestată absenţa sa

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Regulamentul 1265/21-dec-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Regulamentul 1266/16-dec-2009 de adaptare pentru a zecea oară la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Regulamentul 1267/18-dec-2009 privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 194/2008 al Consiliului de reînnoire şi de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Regulamentul 1268/21-dec-2009 de excludere a subdiviziunilor ICES 27 şi 28.2 de la anumite limitări ale eforturilor de pescuit şi obligaţii de înregistrare pentru anul 2010, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru rezervele de cod din Marea Baltică şi pentru unităţile piscicole de exploatare a rezervelor respective

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Regulamentul 1269/21-dec-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 243/2007 în ceea ce priveşte conţinutul minim al aditivului pentru hrana animalelor destinată porcilor pentru îngrăşare

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Regulamentul 1271/21-dec-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Decizia 2009/991/UE/16-dec-2009 privind acordarea de ajutor de stat de către autorităţile din Republica Letonia pentru achiziţionarea de terenuri agricole între 1 ianuarie 2010 şi 31 decembrie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Decizia 2009/992/UE/17-dec-2009 privind cerinţele minime pentru datele care trebuie introduse în registrul electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Decizia 2009/994/UE/17-dec-2009 de modificare a apendicelui la anexa VI la Actul de aderare a Bulgariei şi a României în ceea ce priveşte anumite unităţi de prelucrare a laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Decizia 2009/995/UE/17-dec-2009 de modificare a Deciziei 2007/716/CE în ceea ce priveşte anumite unităţi din sectoarele cărnii şi laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Decizia 2009/996/UE/17-dec-2009 privind o contribuţie financiară comunitară pentru anul 2009 destinată să acopere cheltuielile suportate de Germania, Spania, Italia, Malta, Tlrile de Jos, Portugalia şi Slovenia, în scopul combaterii organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Decizia 2009/997/UE/18-dec-2009 privind prelungirea perioadei de disponibilitate a asistenţei macrofinanciare acordate Libanului de către Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Decizia 2009/999/UE/01-dec-2009 privind aprobarea condiţiilor şi procedurilor stabilite de Europol de modificare a sumelor menţionate în apendicele la decizia Consiliului de administraţie al Europol din 16 noiembrie 1999 privind taxele aplicabile salariilor şi indemnizaţiilor plătite personalului Europol în beneficiul Europol

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Rectificare din 22-dec-2009 la Regulamentul (CE) nr. 661/2008 al Consiliului din 8 iulie 2008 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) şi a unei reexaminări parţiale intermediare, în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 384/96

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Rectificare din 22-dec-2009 la Decizia 2008/577/CE a Comisiei din 4 iulie 2008 de acceptare a angajamentelor oferite în cadrul procedurii antidumping privind importurile de nitrat de amoniu originar din Rusia şi Ucraina

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Decizia BCE/2009/27/14-dec-2009 de modificare a Deciziei BCE/2001/16 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naţionale ale statelor membre participante începând cu exerciţiul financiar 2002

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009

Regulamentul 1270/21-dec-2009 privind autorizarea permanentă a anumitor aditivi din hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 339L din 2009