Rasfoire documente

Acord din 03-apr-2009 între Comunitatea Europeană şi Guvernul Mongoliei privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2009

Directiva 2009/159/UE/16-dec-2009 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind produsele cosmetice

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2009

Decizia 2009/974/CE/30-nov-2009 privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană şi Guvernul Mongoliei privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2009

Regulamentul 1245/17-dec-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2009

Regulamentul 1246/17-dec-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2009

Regulamentul 1247/17-dec-2009 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite sârme din molibden originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2009

Regulamentul 1248/17-dec-2009 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2009

Regulamentul 1249/17-dec-2009 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 677/2009

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2009

Decizia 2009/975/UE/14-dec-2009 de modificare a Deciziei 2009/177/CE în ceea ce priveşte programele de eradicare şi statutul indemn de anumite boli ale animalelor de acvacultură al anumitor state membre, zone şi compartimente

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2009

Decizia 2009/976/UE/15-dec-2009 de modificare a anexei D la Directiva 64/432/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte testele de diagnostic pentru leucoza enzootică bovină

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2009

Decizia 2009/977/UE/16-dec-2009 privind contribuţia financiară a Comunităţii pentru anul 2009 la cheltuielile efectuate de statele membre pentru anumite proiecte în domeniul controlului, inspecţiei şi supravegherii pescuitului

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2009

Decizia 2009/978/UE/16-dec-2009 de modificare a Deciziei 2002/622/CE de instituire a unui Grup pentru politica în domeniul spectrului de frecvenţe radio

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2009

Decizia 2009/979/UE/17-dec-2009 de aprobare a programului naţional prezentat de Bulgaria pentru controlul şi monitorizarea condiţiilor de transport al animalelor vii din specia bovină exportate din Uniune prin portul Burgas şi contribuţia financiară din partea Uniunii pentru anul 2010

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2009

Decizia 2009/980/UE/17-dec-2009 de autorizare a unei menţiuni de sănătate privind efectul concentratului de tomate solubil în apă asupra agregării plachetare şi de acordare a protecţiei datelor care ţin de proprietate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2009

Regulamentul 1244/30-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie

publicat in Jurnalul Oficial 336L din 2009