Rasfoire documente

Decizia 2009/967/CE/30-nov-2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru acoperitoare de podea din materiale textile

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2009

Decizia 191/08/COL/17-mar-2008 privind foiţa de muncă neremunerată asociată activităţilor de cercetare şi dezvoltare (Norvegia)

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2009

Regulamentul 1235/16-dec-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2009

Regulamentul 1236/10-dec-2009 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 2011

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2009

Regulamentul 1237/11-dec-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Marrone di Caprese Michelangelo (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2009

Regulamentul 1238/11-dec-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pomodorino del Piennolo del Vesuvio (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2009

Regulamentul 1239/15-dec-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Crudo di Cuneo (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2009

Regulamentul 1240/16-dec-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2008 de stabilire a centrelor de intervenţie pentru cereale

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2009

Regulamentul 1241/16-dec-2009 de continuare şi actualizare a domeniului de supraveghere prealabilă a importurilor de anumite produse siderurgice originare din unele ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2009

Regulamentul 1242/16-dec-2009 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite sisteme de scanare a încărcăturii originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2009

Regulamentul 1243/16-dec-2009 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1231/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 decembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2009

Decizia 2009/970/UE/10-dec-2009 de modificare a apendicelui 2A la anexa la Decizia 2007/65/CE în ceea ce priveşte accesul personalului firmelor contractante în clădirile Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2009

Decizie din 02-dec-2009 privind semnarea regulamentelor, directivelor şi deciziilor Comisiei, în cazul în care acestea din urmă nu indică destinatarii

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2009

Decizia 2009/968/JAI/30-nov-2009 de adoptare a normelor privind confidenţialitatea informaţiilor Europol

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2009

Decizia 2009/969/PESC/15-dec-2009 de prelungire a aplicării măsurilor restrictive împotriva anumitor funcţionari din Belarus prevăzute în Poziţia comună 2006/276/PESC şi de abrogare a Poziţiei comune 2009/314/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 332L din 2009