Rasfoire documente

Decizia 2009/940/CE/30-nov-2009 privind semnarea de către Comunitatea Europeană a protocolului referitor la aspecte specifice materialului feroviar rulant la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile adoptat la Luxemburg la 23 februarie 2007

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2009

Protocol din 23-feb-2007 DE LA LUXEMBURG LA CONVENŢIA PRIVIND GARANŢIILE INTERNAŢIONALE ÎN MATERIE DE ECHIPAMENTE MOBILE REFERITOR LA ASPECTE SPECIFICE MATERIALULUI FEROVIAR RULANT

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2009

Decizia 2009/941/CE/30-nov-2009 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Protocolului de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2009

Protocol din 23-nov-2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2009

Decizia 2009/942/CE/30-nov-2009 de modificare a Deciziei 2006/325/CE pentru instituirea unei proceduri de punere în aplicare a articolului 5 alineatul (2) din Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Regatul Danemarcei privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2009

Decizia 2009/943/CE/30-nov-2009 de modificare a Deciziei 2006/326/CE pentru instituirea unei proceduri de punere în aplicare a articolului 5 alineatul (2) din Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Regatul Danemarcei privind comunicarea şi notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială

publicat in Jurnalul Oficial 331L din 2009