Rasfoire documente

Directiva 2009/148/CE/30-nov-2009 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Regulamentul 1226/20-nov-2009 de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a condiţiilor aferente pentru anumite resurse halieutice şi grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică pentru 2010

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Decizia 2009/955/PESC/15-dec-2009 de modificare a Acţiunii comune 2005/797/PESC privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Decizia 2009/956/PESC/15-dec-2009 de modificare a Acţiunii comune 2009/131/PESC de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru criza din Georgia

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Decizia 2009/954/CE/30-nov-2009 privind semnarea şi încheierea de către Comunitatea Europeană a ''Termenilor de referinţă pentru Parteneriatul internaţional pentru cooperare în domeniul eficienţei energetice (IPEEC)'' şi a ''Memorandumului privind găzduirea de către Agenţia Internaţională pentru Energie a Secretariatului Parteneriatului internaţional pentru cooperare în domeniul eficienţei energetice''

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Regulamentul 1227/15-dec-2009 de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1859/2005 de impunere a unor măsuri restrictive împotriva Uzbekistanului

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Regulamentul 1228/15-dec-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Regulamentul 1229/15-dec-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Regulamentul 1230/15-dec-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/2010

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Regulamentul 1231/15-dec-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 decembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Regulamentul 1232/15-dec-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Wisnia nadwislanka (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Regulamentul 1233/15-dec-2009 de stabilire a unei măsuri specifice de sprijinire a pieţei în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Regulamentul 1234/15-dec-2009 privind deschiderea contingentelor tarifare comunitare pentru 2010 pentru ovine şi caprine vii şi pentru carnea de ovine şi caprine

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Decizia MPUE/1/2009/15-dec-2009 privind prelungirea mandatului şefului Misiunii de Poliţie a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia şi Herţegovina (BiH) - (2009/958/PESC)

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Decizia 2009/959/UE/14-dec-2009 de modificare a Deciziei 2007/230/CE privind formularul referitor la legislaţia socială în domeniul transporturilor rutiere

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Decizia 2009/960/UE/14-dec-2009 de modificare a Deciziei 2004/407/CE în privinţa autorizării importurilor de gelatină fotografică către Republica Cehă

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Decizia 2009/961/UE/14-dec-2009 privind ajutorul financiar din partea Uniunii pentru anul 2010 pentru anumite laboratoare comunitare de referinţă din sectorul sănătăţii animale şi al animalelor vii

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Decizia 2009/962/UE/15-dec-2009 de modificare a apendicelui la anexa VI la Actul de aderare a Bulgariei şi a României în ceea ce priveşte anumite unităţi de prelucrare a laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Orientarea BCE/2009/24/10-dec-2009 de modificare a Orientării BCE/2008/18 privind modificările temporare ale normelor de eligibilitate a garanţiilor (2009/963/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Decizia COPS/2/2009/15-dec-2009 privind numirea şefului Misiunii de Poliţiea Uniunii Europene pentru teritoriile palestiniene (2009/957/PESC)

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009

Directiva 2009/142/CE/30-nov-2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi

publicat in Jurnalul Oficial 330L din 2009