Rasfoire documente

Regulamentul 1217/30-nov-2009 de creare a unei reţele de colectare de date contabile agricole privind veniturile şi activitatea economică a exploataţiilor agricole în Comunitatea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009

Regulamentul 1215/30-nov-2009 privind introducerea unor măsuri comerciale excepţionale în favoarea ţărilor şi teritoriilor participante şi legate de procesul de stabilizare şi de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009

Regulamentul 1216/30-nov-2009 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009

Decizia 2009/947/CE/30-nov-2009 privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009

Notificare din 15-dec-2009 privind intrarea în vigoare a protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor în ceea ce priveşte participarea, în calitate de părţi contractante, a Republicii Bulgaria şi a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009

Nota din 15-dec-2009 privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană de modificare a anexei 11 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind comerţul cu produse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009

Decizia-Cadru 2009/948/JAI/30-nov-2009 privind prevenirea şi soluţionarea conflictelor referitoare la exercitarea competenţei în cadrul procedurilor penale

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009

Decizia 2009/949/JAI/30-nov-2009 de ajustare a salariilor de bază şi a indemnizaţiilor aplicabile personalului Europol

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009

Regulamentul 1218/14-dec-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009

Regulamentul 1219/14-dec-2009 de stabilire a normelor de aplicare, în anul 2010, a contingentelor tarifare de import pentru produsele din categoria ''baby beef'' originare din Croaţia, Bosnia şi Herţegovina, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia, Kosovo şi Muntenegru

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009

Regulamentul 1220/14-dec-2009 de modificare pentru a 117-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009

Decizia 2009/950/UE/04-dec-2009 adoptată cu acordul preşedintelui Comisiei, de numire a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009

Decizia 2009/951/UE/14-dec-2009 de modificare a anexelor I şi II la Decizia 2006/766/CE de stabilire a listelor ţărilor terţe şi a teritoriilor din care se autorizează importurile de moluşte bivalve, echinoderme, tunicieri, gasteropode marine şi produse pescăreşti

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009

Decizia 2009/952/UE/14-dec-2009 de modificare a Deciziei 2008/855/CE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009

Decizia 2009/953/UE/14-dec-2009 de modificare a Deciziei 2007/716/CE în ceea ce priveşte anumite unităţi din sectoarele cărnii şi laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009

Rectificare din 15-dec-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte metadatele

publicat in Jurnalul Oficial 328L din 2009