Rasfoire documente

Regulament din 01-dec-2009 DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2009

Decizia 2009/931/CE/25-nov-2009 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2009

Decizia 2009/932/CE/30-nov-2009 de numire a unui membru italian în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2009

Decizia 2009/933/PESC/30-nov-2009 privind extinderea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind extrădarea

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2009

Regulamentul 1205/10-dec-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2009

Regulamentul 1206/10-dec-2009 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2009

Regulamentul 1207/10-dec-2009 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2009

Regulamentul 1208/10-dec-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2009

Regulamentul 1209/10-dec-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1159/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 decembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2009

Regulamentul 1210/10-dec-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2009

Decizia 2009/937/UE/01-dec-2009 de adoptare a regulamentului său de procedură

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2009

Decizia 2009/938/UE/07-dec-2009 de autorizare a Regatului Suediei şi a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2009

Decizia 2009/939/UE/07-dec-2009 de autorizare a Republicii Slovenia în vederea aplicării unei măsuri de derogare de la articolul 167 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2009

Decizia 2009/934/JAI/30-nov-2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare care reglementează relaţiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal şi de informaţii clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2009

Decizia 2009/936/JAI/30-nov-2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare privind fişierele de lucru pentru analiză ale Europol

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2009

Decizia 2009/935/JAI/30-nov-2009 de stabilire a listei statelor terţe şi organizaţiilor cu care Europol încheie acorduri

publicat in Jurnalul Oficial 325L din 2009