Rasfoire documente

Acord din 10-nov-2009 între Uniunea Europeană şi Republica Seychelles privind statutul forţelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Seychelles în cadrul operaţiei militare Atalanta a Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2009

Decizia 2009/914/CE/30-nov-2009 de modificare a Deciziei Comitetului executiv instituit prin Convenţia Schengen din 1990 de modificare a Regulamentului financiar cu privire la costurile de instalare şi funcţionare ale funcţiei de suport tehnic a Sistemului de Informaţii Schengen (C.SIS)

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2009

Decizia 2009/915/CE/30-nov-2009 de modificare a Deciziei 2000/265/CE a Consiliului din 27 martie 2000 de adoptare a regulamentului financiar privind aspectele bugetare ale gestionării de către Secretarul General adjunct al Consiliului a contractelor încheiate în numele acestuia, pentru anumite state membre, cu privire la instalarea şi funcţionarea infrastructurii de comunicaţii în cadrul Schengen, ''SISNET'',

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2009

Informare din 10-dec-2009 privind data intrării în vigoare a Acordului privind extrădarea şi a Acordului privind asistenţa judiciară reciprocă între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2009

Decizia 2009/916/PESC/23-oct-2009 privind semnarea şi încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Republica Seychelles privind statutul forţelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Seychelles în cadrul operaţiei militare Atalanta a Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2009

Decizia 2009/917/JAI/30-nov-2009 privind utilizarea tehnologiei informaţiei în domeniul vamal

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2009

Decizia 28/08/COL/23-ian-2008 privind sistemul de ajutoare privind lemnul (Verdiskapningsprogrammet for tre) Norvegia

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2009

Regulamentul 1202/07-dec-2009 DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de alcool furfurilic originare din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 384/96

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2009

Regulamentul 1203/09-dec-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2009

Regulamentul 1204/04-dec-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 968/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2009

Decizia 2009/918/UE/07-dec-2009 privind prelungirea perioadei de disponibilitate a ajutorului financiar excepţional din partea Comunităţii pentru Kosovo

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2009

Directiva 2009/157/CE/30-nov-2009 privind animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovine

publicat in Jurnalul Oficial 323L din 2009