Rasfoire documente

Decizia-Cadru 2009/905/JAI/30-nov-2009 privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activităţi de laborator

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Decizia 2009/906/PESC/08-dec-2009 privind Misiunea de Poliţie a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia şi Herţegovina (BiH)

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Regulamentul 1197/30-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2115/2005 de stabilire a unui plan de redresare pentru halibutul negru în cadrul Organizaţiei de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Directiva 2009/139/CE/25-nov-2009 privind inscripţionările legale ale autovehiculelor cu două sau trei roţi

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Decizia 2009/904/CE/26-nov-2009 privind poziţia care urmează a fi adoptată de Comunitatea Europeană referitor la renegocierea acordului monetar cu Republica San Marino

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Regulamentul 1198/08-dec-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Regulamentul 1199/08-dec-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1159/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 decembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Decizia 2009/907/PESC/08-dec-2009 de modificare a Acţiunii comune 2008/851/PESC privind operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Decizia 2009/911/UE/01-dec-2009 de numire a Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Decizia 2009/913/UE/07-dec-2009 ADOPTATĂ DE COMUN ACORD ÎNTRE REPREZENTANŢII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE privind stabilirea sediului Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Rectificare din 09-dec-2009 la Decizia 2009/442/CE a Comisiei din 5 iunie 2009 de implementare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte monitorizarea şi raportarea

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Rectificare din 09-dec-2009 la Decizia 2009/721/CE a Comisiei din 24 septembrie 2009 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secţiunii Garantare a Fondului european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Decizia 2009/909/UE/01-dec-2009 de stabilire a condiţiilor de angajare a preşedintelui Consiliului European

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Decizia 2009/910/UE/01-dec-2009 de stabilire a condiţiilor de angajare a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Decizia 2009/912/UE/01-dec-2009 de stabilire a condiţiilor de angajare a Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009

Decizia 2009/908/UE/01-dec-2009 de instituire a măsurilor de punere în aplicare a Deciziei Consiliului European privind exercitarea preşedinţiei Consiliului şi privind preşedinţia grupurilor de pregătire ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 322L din 2009