Rasfoire documente

Decizia 2009/901/CE/30-nov-2009 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Federaţia Saint Kitts şi Nevis privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2009

Regulamentul 1193/03-nov-2009 de rectificare a Regulamentelor (CE) nr. 1762/2003, (CE) nr. 1775/2004, (CE) nr. 1686/2005, (CE) nr. 164/2007 şi de stabilire, pentru anii de comercializare 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 şi 2005/2006, a valorilor cotizaţiilor la producţie pentru sectorul zahărului

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2009

Regulamentul 1194/30-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor, precum şi certificarea întreprinderilor de proiectare şi producţie

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2009

Decizia 2009/895/CE/26-nov-2009 privind poziţia care urmează a fi adoptată de Comunitatea Europeană referitor la renegocierea acordului monetar cu Cetatea Vaticanului

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2009

Decizia 2009/896/CE/30-nov-2009 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Antigua şi Barbuda privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2009

Decizia 2009/897/CE/30-nov-2009 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2009

Decizia 2009/898/CE/30-nov-2009 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Barbados privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2009

Decizia 2009/899/CE/30-nov-2009 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Mauritius privind exonerarea de obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2009

Decizia 2009/900/CE/30-nov-2009 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Seychelles privind exonerarea de la obligaţia de a deţine viză de scurtă şedere

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2009

Decizia 2009/902/JAI/30-nov-2009 de instituire a unei reţele europene de prevenire a criminalităţii (EUCPN) şi de abrogare a Deciziei 2001/427/JAI

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2009

Regulamentul 1195/07-dec-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2009

Regulamentul 1196/04-dec-2009 de interzicere a pescuitului de sebastă în zona NAFO, diviziunea 3M, de către navele care arborează pavilionul tuturor statelor membre

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2009

Decizia 2009/903/UE/04-dec-2009 adoptată de comun acord cu preşedintele ales al Comisiei, de adoptare a listei celorlalte personalităţi pe care le propune pentru a fi numite membri ai Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 321L din 2009