Rasfoire documente

Directiva 2009/143/CE/26-nov-2009 de modificare a Directivei 2000/29/CE în ceea ce priveşte delegarea sarcinilor de testare în laborator

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2009

Decizia 2009/886/CE/27-nov-2009 de modificare a Deciziei 2002/364/CE privind specificaţiile tehnice comune ale dispozitivelor medicale pentru diagnosticare in vitro

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2009

Decizia 2009/887/CE/30-nov-2009 privind neincluderea bifentrinului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2009

Decizia 2009/888/CE/30-nov-2009 de modificare a Deciziilor 2002/741/CE, 2002/747/CE, 2003/200/CE, 2005/341/CE, 2005/342/CE, 2005/343/CE, 2005/344/CE, 2005/360/CE, 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE şi 2007/742/CE în vederea prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2009

Regulamentul 1188/03-dec-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2009

Regulamentul 1189/03-dec-2009 privind eliberarea licenţelor de import pentru usturoi în subperioada 1 martie 2010-31 mai 2010

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2009

Regulamentul 1190/03-dec-2009 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2009

Regulamentul 1191/03-dec-2009 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 677/2009

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2009

Regulamentul 1187/27-nov-2009 de stabilire a normelor speciale de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte licenţele de export şi restituirile la export în sectorul laptelui şi produselor lactate (reformare)

publicat in Jurnalul Oficial 318L din 2009