Rasfoire documente

Regulamentul 1183/30-nov-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Formaggio di Fossa di Sogliano (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2009

Regulamentul 1179/26-nov-2009 de modificare sau de abrogare a anumitor regulamente privind clasificarea mărfurilor în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2009

Regulamentul 1180/30-nov-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Marrone di Combai (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2009

Regulamentul 1181/30-nov-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Bremer Klaben (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2009

Regulamentul 1182/30-nov-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Cornish Sardines (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2009

Decizia 2009/883/CE/26-nov-2009 de aprobare a programelor anuale şi multianuale de eradicare, combatere şi monitorizare a anumitor boli ale animalelor şi zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2010 şi următorii ani, precum şi a contribuţiei financiare a Comunităţii la aceste programe

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2009

Decizia 2009/884/CE/30-nov-2009 de modificare a Deciziei 2007/116/CE în ceea ce priveşte introducerea unor numere rezervate suplimentare care încep cu ''116''

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2009

Regulamentul 1184/02-dec-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 317L din 2009