Rasfoire documente

Regulament din 01-dec-2009 DE PROCEDURĂ AL CONSILIULUI EUROPEAN

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Decizia 2009/878/UE/01-dec-2009 de stabilire a listei formaţiunilor Consiliului, altele decât cele menţionate la articolul 16 alineatul (6) al doilea şi al treilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Decizia 2009/872/CE/30-nov-2009 de înfiinţare a unui comitet de experţi al Uniunii Europene privind bolile rare

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Decizia 2009/881/UE/01-dec-2009 privind exercitarea preşedinţiei Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Decizia 2009/882/UE/01-dec-2009 de adoptare a regulamentului său de procedură

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Decizia 2009/879/UE/01-dec-2009 de alegere a preşedintelui Consiliului European

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Decizia 2009/868/CE/17-iun-2009 privind ajutorul de stat C 5/07 (ex N 469/05) referitor la limitarea obligaţiilor de informare impuse companiilor maritime înscrise în sistemul danez de impozitare pe tonaj

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Decizia 2009/869/CE/27-nov-2009 de modificare a anexelor XI, XII, XV şi XVI la Directiva 2003/85/CE a Consiliului privind lista laboratoarelor autorizate să manipuleze virusul viu al febrei aftoase şi normele minime de securitate aplicabile acestor laboratoare

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Decizia 2009/870/CE/27-nov-2009 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce priveşte lista punctelor de control la frontieră

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Decizia 2009/871/CE/30-nov-2009 de delegare către Republica Croaţia a gestionării în perioada de preaderare a ajutorului referitor la componenta V - Agricultură şi dezvoltare rurală - a Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA) pentru măsurile de preaderare 101 şi 103

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Decizia 2009/873/CE/30-nov-2009 de modificare a Deciziei 2006/168/CE cu privire la stabilirea unei liste cu echipele de colectare şi de producţie de embrioni autorizate pentru importurile în Comunitate de embrioni bovini

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Decizia 2009/874/CE/30-nov-2009 de rectificare a Directivei 2003/23/CE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţelor active imazamox, oxasulforon, etoxisulforon, formasulforon, oxadiargil şi ciazofamid

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Decizia 2009/876/CE/30-nov-2009 de adoptare a măsurilor tehnice de punere în aplicare pentru introducerea datelor şi corelarea cererilor, pentru accesarea datelor, pentru modificarea, ştergerea şi ştergerea anticipată a datelor, precum şi pentru ţinerea şi accesarea evidenţelor referitoare la operaţiuni de prelucrare a datelor în Sistemul de Informaţii privind Vizele

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Decizia 2009/877/PESC/23-oct-2009 privind semnarea şi aplicarea provizorie a schimbului de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Seychelles privind condiţiile şi modalităţile transferului persoanelor suspectate de comiterea de acte de piraterie şi de jaf armat de la EUNAVFOR către Republica Seychelles, precum şi privind tratamentul acestora ulterior unui astfel de transfer

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Regulamentul 1178/01-dec-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Decizia 2009/880/UE/01-dec-2009 adoptată cu acordul preşedintelui Comisiei, de numire a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009

Decizia 2009/875/CE/30-nov-2009 de adoptare a deciziilor de import în Comunitate privind anumite produse chimice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 315L din 2009