Rasfoire documente

Regulamentul 1151/27-nov-2009 de impunere a unor condiţii speciale de reglementare a importurilor de ulei de floarea-soarelui originar sau expediat din Ucraina, ca urmare a riscului de contaminare cu ulei mineral şi de abrogare a Deciziei 2008/433/CE

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Regulamentul 1152/27-nov-2009 de impunere a unor condiţii speciale aplicabile anumitor produse alimentare importate din anumite ţări terţe din cauza riscurilor de contaminare a produselor respective cu aflatoxine şi de abrogare a Deciziei 2006/504/CE

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Regulamentul 1149/27-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Regulamentul 1150/10-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1564/2005 în ceea ce priveşte formularele standard pentru publicarea anunţurilor în cadrul achiziţiilor publice în conformitate cu Directivele 89/665/CEE şi 92/13/CEE ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Regulamentul 1153/24-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1384/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2398/96 al Consiliului în ceea ce priveşte deschiderea şi modul de gestionare a anumitor contingente pentru importul în cadrul Comunităţii al produselor din sectorul cărnii de pasăre originare din Israel şi de derogare de la regulamentul respectiv

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Regulamentul 1154/27-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 al Consiliului în ceea ce priveşte contingentele tarifare comunitare pentru anumite produse agricole şi produse agricole procesate originare din Israel

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Regulamentul 1155/27-nov-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Truskawka kaszubska/kaszebsko malena (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Regulamentul 1156/27-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1266/2007 în ceea ce priveşte condiţiile de derogare pentru anumite animale din specii receptive de la interdicţia de ieşire prevăzută de Directiva 2000/75/CE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Decizia 2009/856/CE/27-nov-2009 privind adoptarea unei decizii financiare pentru acţiuni în domeniul comunicării, studii şi evaluări în 2010, precum şi o subvenţie directă pentru OIE în temeiul articolului 168 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Regulamentul 1157/27-nov-2009 de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 2402/96, (CE) nr. 2058/96, (CE) nr. 2305/2003, (CE) nr. 955/2005, (CE) nr. 969/2006, (CE) nr. 1918/2006, (CE) nr. 1964/2006, (CE) nr. 1002/2007, (CE) nr. 27/2008, (CE) nr. 1067/2008 şi (CE) nr. 828/2009 în ceea ce priveşte datele de depunere a cererilor şi eliberarea licenţelor de import în 2010 în cadrul contingentelor tarifare pentru cartofii dulci, fecula de manioc, manioc, cereale, orez, zahăr şi uleiul de măsline şi de derogare de la Regulamentele (CE) nr. 382/2008, (CE) nr. 1518/2003, (CE) nr. 596/2004 şi (CE) nr. 633/2004 în ceea ce priveşte datele de eliberare a licenţelor de export în 2010 în sectoarele cărnii de vită, cărnii de porc, ouălor şi cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Directiva 2009/150/CE/27-nov-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii flocumafenului ca substanţă activă în anexa I la directiva menţionată

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Directiva 2009/151/CE/27-nov-2009 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind includerea tolilfluanidului ca substanţă activă în anexa I la directivă

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Decizia 2009/855/CE/20-oct-2009 privind semnarea şi încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Statul Israel privind unele măsuri reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la peşte şi produse pescăreşti, privind înlocuirea protocoalelor 1 şi 2 şi a anexelor lor, precum şi privind modificări ale Acordului euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Statul Israel, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Acord din 04-nov-2009 sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Statul Israel privind unele măsuri reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la peşte şi produse pescăreşti, privind înlocuirea protocoalelor 1 şi 2 şi a anexelor lor, precum şi privind modificări ale Acordului euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Statul Israel, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Protocolul 1/04-nov-2009 privind regimul aplicabil importurilor în Comunitatea Europeană de produse agricole, produse agricole transformate, peşte şi produse pescăreşti originare din Statul Israel

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Protocolul 2/04-nov-2009 privind regimul aplicabil importurilor în Statul Israel de produse agricole, produse agricole transformate, peşte şi produse pescăreşti originare din Comunitatea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009

Directiva 2009/149/CE/27-nov-2009 de modificare a Directivei 2004/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la indicatorii de siguranţă comuni şi la metodele comune de calcul al costului accidentelor

publicat in Jurnalul Oficial 313L din 2009