Rasfoire documente

Regulamentul 1142/26-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Interpretarea Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRIC) 17

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009

Regulamentul 1144/26-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 474/2006 de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicţii de exploatare pe teritoriul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009

Actiunea comuna 2009/854/PESC/20-nov-2009 de modificare a Acţiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009

Regulamentul 1139/20-nov-2009 de abrogare a anumitor acte caduce ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009

Regulamentul 1140/20-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP)

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009

Regulamentul 1141/26-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009

Regulamentul 1143/26-nov-2009 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Picodon de l'Ardeche ou Picodon de la Drame (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009

Regulamentul 1145/26-nov-2009 de interzicere a pescuitului de rechini de adâncime în apele comunitare şi în apele aflate în afara suveranităţii sau jurisdicţiei unor ţări terţe din zonele V, VI, VII, VIII şi IX de către navele care arborează pavilionul Spaniei

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009

Regulamentul 1146/26-nov-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009

Regulamentul 1147/26-nov-2009 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009

Regulamentul 1148/26-nov-2009 privind ofertele notificate pentru importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 677/2009

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009

Directiva 2009/145/CE/26-nov-2009 de stabilire a anumitor derogări pentru acceptarea varietăţilor primitive şi a soiurilor de legume care sunt cultivate, în mod tradiţional, în localităţi şi regiuni speciale şi care sunt ameninţate de erodare genetică şi a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinsecă pentru producţia vegetală comercială, dar create pentru a fi cultivate în condiţii speciale, precum şi pentru comercializarea seminţelor acestor varietăţi primitive şi soiuri

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009

Directiva 2009/146/CE/26-nov-2009 de rectificare a Directivei 2008/125/CE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţelor active fosfură de aluminiu, fosfură de calciu, fosfură de magneziu, cimoxanil, dodemorf, ester metilic al acidului 2,5-diclorbenzoic, metamitron, sulcotrion, tebuconazol şi triadimenol

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009

Decizia 2009/851/CE/25-nov-2009 de stabilire a chestionarului de raportare de către statele membre a punerii în aplicare a Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind bateriile şi acumulatorii şi deşeurile de baterii şi acumulatori

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009

Decizia 2009/852/CE/26-nov-2009 privind măsurile tranzitorii în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 şi (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerinţele în anumite unităţi de prelucrare a laptelui din România şi cerinţele structurale aplicabile acestor unităţi

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009

Decizia 2009/853/CE/26-nov-2009 autorizând Franţa să încheie un acord cu Saint Pierre şi Miquelon, Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză şi Wallis şi Futuna pentru ca transferurile de fonduri dintre Franţa şi aceste teritorii să fie considerate ca şi transferuri de fonduri în interiorul Franţei în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 312L din 2009