Rasfoire documente

Regulamentul 1134/25-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2009

Regulamentul 1135/25-nov-2009 de impunere a unor condiţii speciale de reglementare a importurilor de anumite produse originare sau expediate din China şi de abrogare a Deciziei 2008/798/CE a Comisiei

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2009

Regulamentul 1136/25-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară IFRS 1

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2009

Regulamentul 1137/25-nov-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Insalata di Lusia (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2009

Regulamentul 1138/25-nov-2009 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore efectuate în caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate si al indicaţiilor geografice protejate [Bitto (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2009

Decizia 2009/849/CE/13-mai-2009 privind măsurile C 20/07 (ex NN 31/07) puse în aplicare de Spania în favoarea Pickman

publicat in Jurnalul Oficial 311L din 2009