Rasfoire documente

Directiva 2009/127/CE/21-oct-2009 de modificare a Directivei 2006/42/CE în ceea ce priveşte echipamentele tehnice de aplicare a pesticidelor

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2009

Regulamentul 1128/20-nov-2009 de abrogare a unor acte caduce ale Consiliului în domeniul politicii agricole comune

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2009

Regulamentul 1129/24-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2009

Regulamentul 1131/24-nov-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Moutarde de Bourgogne (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2009

Regulamentul 1132/24-nov-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Marroni del Monfenera (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2009

Regulamentul 1133/24-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1090/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 noiembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2009

Regulamentul 1130/24-nov-2009 de stabilire a modalităţilor comune de control al utilizării şi/sau destinaţiei produselor provenind din intervenţie

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2009

Directiva 2009/133/CE/19-oct-2009 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din state membre diferite şi transferului sediului social al unei SE sau SCE între statele membre

publicat in Jurnalul Oficial 310L din 2009