Rasfoire documente

Rectificare din 24-nov-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură şi ancheta privind metodele de producţie agricolă şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2009

Directiva 2009/141/CE/23-nov-2009 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind nivelurile maxime pentru arsen, teobromină, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. şi Abrus precatorius L.

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2009

Regulamentul 1123/23-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2009

Regulamentul 1124/20-nov-2009 de interzicere a pescuitului de rechin din specia Lamna nasus (rechinul scrumbiilor) în apele comunitare şi internaţionale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII şi XIV de către navele care arborează pavilionul Regatului Unit

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2009

Regulamentul 1125/23-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, în ceea ce priveşte partea III.2, partea III.3 şi partea III.7 din anexa I la regulament

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2009

Regulamentul 1126/23-nov-2009 privind deschiderea şi modul de administrare a contingentelor tarifare comunitare aplicabile anumitor produse agricole originare din Elveţia şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 933/2002

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2009

Regulamentul 1127/23-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1090/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 noiembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2009

Recomandarea 2009/848/CE/28-oct-2009 privind facilitarea eliberării dividendului digital în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 308L din 2009