Rasfoire documente

Regulamentul 1117/20-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2009

Regulamentul 1118/20-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 318/2007 de stabilire a condiţiilor de sănătate animală pentru importurile anumitor păsări în Comunitate şi a condiţiilor de carantină

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2009

Regulamentul 1119/20-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1090/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 noiembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2009

Decizia 2009/847/CE/20-nov-2009 de modificare a Deciziei 2005/176/CE de stabilire a formei codificate şi a codurilor privind notificarea bolilor animalelor în aplicarea Directivei 82/894/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2009

Rectificare din 21-nov-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1112/2009 al Comisiei din 19 noiembrie 2009 de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2009

Rectificare din 21-nov-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1097/2009 al Comisiei din 16 noiembrie 2009 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru dimetoat, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoat, oxidemeton-metil, procimidon, tiodicarb şi vinclozolin din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2009

Rectificare din 21-nov-2009 la Directiva 2005/19/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 de modificare a Directivei 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, scindărilor, cesionării de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre

publicat in Jurnalul Oficial 307L din 2009