Rasfoire documente

Regulamentul 1109/19-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2009

Regulamentul 1110/18-nov-2009 de interzicere a pescuitului de ton roşu în Oceanul Atlantic la est de meridianul de 45° longitudine vestică şi în Marea Mediterană de către navele care arborează pavilionul Greciei

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2009

Regulamentul 1111/19-nov-2009 de adoptare a planului de repartizare către statele membre a resurselor imputabile exerciţiului financiar 2010 pentru furnizarea de alimente din stocurile de intervenţie persoanelor celor mai defavorizate din Comunitate şi de derogare de la anumite dispoziţii din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2009

Regulamentul 1112/19-nov-2009 de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2009

Regulamentul 1113/19-nov-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2009

Regulamentul 1114/19-nov-2009 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2009

Regulamentul 1115/19-nov-2009 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2009

Regulamentul 1116/19-nov-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile laptelui şi produselor lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2009

Decizia 2009/846/CE/20-oct-2009 privind încheierea unui acord administrativ între Comisia Europeană şi Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS referitor la securitatea şi schimbul de informaţii clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2009

Acord din 11-nov-2009 între Comisia Europeană şi Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS referitor la securitatea şi schimbul de informaţii clasificate

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2009

Decizia 2009-8/27-mar-2009 de adoptare a Regulamentului financiar aplicabil Eurojust

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2009

Decizia 2009/845/CE/26-nov-2008 privind ajutorul de stat acordat de către Austria în beneficiul întreprinderii Postbus din districtul Lienz C 16/07 (ex NN 55/06)

publicat in Jurnalul Oficial 306L din 2009