Rasfoire documente

Decizia 99/2009/25-sep-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009

Decizia 97/2009/25-sep-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009

Decizia 98/2009/25-sep-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009

Decizia 100/2009/25-sep-2009 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009

Decizia 101/2009/25-sep-2009 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009

Decizia 102/2009/25-sep-2009 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009

Decizia 103/2009/25-sep-2009 de modificare a anexei XXI (Statistică) la Acordul privind SEE

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009

Decizia 104/2009/25-sep-2009 de modificare a anexei XXII (Dreptul societăţilor comerciale) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009

Decizia 96/2009/25-sep-2009 de modificare a anexei XI (Servicii de telecomunicaţii) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009

Regulamentul 1105/18-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009

Regulamentul 1106/18-nov-2009 de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licenţe de export, de respingere a cererilor de licenţe de export şi de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de export pentru zahăr peste cotă

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009

Decizia 2009/843/CE/21-oct-2009 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009

Decizia 2009/844/CE/21-oct-2009 privind mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009

Decizia 95/2009/25-sep-2009 de modificare a anexei VII (Recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale) la Acordul SEE

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009

Rectificare din 19-nov-2009 la Regulamentul (CE) nr. 508/1999 al Comisiei din 4 martie 1999 de modificare a anexelor MV la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

publicat in Jurnalul Oficial 304L din 2009