Rasfoire documente

Regulamentul 1095/16-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 301L din 2009

Regulamentul 1096/16-nov-2009 privind autorizarea unui preparat enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Aspergillus niger (CBS 109.713) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşat şi autorizarea unei noi utilizări a acestui preparat ca aditiv pentru hrana raţelor (titularul autorizaţiei: BASF SE) şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1458/2005

publicat in Jurnalul Oficial 301L din 2009

Regulamentul 1097/16-nov-2009 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului, în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru dimetoat, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoat, oxidemeton-metil, procimidon, tiodicarb şi vinclozolin din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 301L din 2009

Regulamentul 1098/16-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului privind regimul importurilor de lapte şi produse lactate şi deschiderea unor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 301L din 2009

Decizia 2009/837/CE/10-dec-2008 privind măsura de ajutor C 11/08 (ex N 908/06) pe care Polonia intenţionează să o acorde în favoarea BVG Medien Beteiligungs GmbH

publicat in Jurnalul Oficial 301L din 2009

Decizia 2009/838/CE/17-iun-2009 privind ajutorul de stat C 33/08 (ex N 732/07) pe care Suedia intenţionează să îl acorde întreprinderii Volvo Aero Corporation pentru activităţi de cercetare-dezvoltare

publicat in Jurnalul Oficial 301L din 2009

Decizia 2009/839/CE/13-nov-2009 de modificare a Deciziei 2004/4/CE de autorizare a statelor membre în vederea adoptării provizorii de măsuri urgente de protecţie împotriva răspândirii Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith provenind din Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 301L din 2009