Rasfoire documente

Regulamentul 95/02-feb-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Regulamentul 96/02-feb-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 93/2009 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 februarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Regulamentul 97/02-feb-2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile structurale de întreprindere, în ceea ce priveşte utilizarea modulului flexibil

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Regulamentul 98/02-feb-2009 de înregistrare a unor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Aceite de La Alcarria (DOP), Radicchio di Verona (IGP), Zafferano di Sardegna (DOP), Huitres Marennes Oleron (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Directiva 2008/122/CE/14-ian-2009 privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte referitoare la contractele privind dreptul de folosinţă a bunurilor pe durată limitată, la contractele privind produsele de vacanţă cu drept de folosinţă pe termen lung, precum şi la contractele de revânzare şi de schimb

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Decizia 2009/85/CE/27-ian-2009 privind închiderea conturilor agenţiilor de plată din Estonia în ceea ce priveşte cheltuielile din domeniul măsurilor de dezvoltare rurală finanţate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Decizia 2009/86/CE/28-ian-2009 privind închiderea conturilor unor agenţii de plată din Belgia, Germania şi Austria în ceea ce priveşte cheltuielile finanţate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Decizia 2009/87/CE/29-ian-2009 privind închiderea conturilor unor agenţii de plată din Estonia, Ţările de Jos şi Portugalia în ceea ce priveşte cheltuielile finanţate prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2007

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Decizia 2009/88/PESC/22-dec-2008 privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Republica Djibouti privind statutul forţelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Djibouti în cadrul operaţiei militare a Uniunii Europene Atalanta

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Acord din 05-ian-2009 între Uniunea Europeană şi Republica Djibouti privind statutul forţelor aflate sub comanda Uniunii Europene în Republica Djibouti în cadrul operaţiei militare a Uniunii Europene Atalanta

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009

Rectificare din 03-feb-2009 la Regulamentul (CE) nr. 85/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii privind gestiunea financiară

publicat in Jurnalul Oficial 33L din 2009