Rasfoire documente

Decizia 2009/1/CE/16-dec-2008 de acordare a unei derogări ca urmare a solicitării formulate de Republica Bulgaria în temeiul Deciziei 2008/477/CE privind armonizarea benzii de frecvenţe 2 500-2 690 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în cadrul Comunităţii [notificată cu numărul C(2008) 8302]

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2009

Regulamentul 2/05-ian-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2009

Decizia 2009/4/CE/18-dec-2008 de modificare a anexei II la Decizia 79/542/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte rubrica privind Botswana şi cea privind Brazilia din cadrul listei ţărilor terţe sau a regiunilor acestora din care sunt autorizate importurile anumitor categorii de carne proaspătă în Comunitate [notificată cu numărul C(2008) 8516]

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2009

Rectificare din 06-ian-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1285/2008 din 15 decembrie 2008 privind introducerea în Comunitate a coletelor personale cu produse de origine animală şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2009

Regulamentul 3/05-ian-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2008 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 ianuarie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2009

Decizia 2009/2/CE/18-dec-2008 de modificare a Deciziei 2005/779/CE cu privire la includerea Siciliei pe lista regiunilor din Italia indemne de boala veziculoasă a porcului [notificată cu numărul C(2008) 8344]

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2009

Decizia 2009/3/CE/18-dec-2008 de constituire a rezervelor comunitare de vaccinuri împotriva pestei cabaline africane

publicat in Jurnalul Oficial 2L din 2009