Rasfoire documente

Regulamentul 1089/13-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2009

Regulamentul 1090/13-nov-2009 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 noiembrie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2009

Regulamentul 1091/13-nov-2009 privind autorizarea unui preparat enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49755) şi de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de Trichoderma reesei (MUCL 49754) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşat (titularul autorizaţiei: Aveve NV)

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2009

Regulamentul 1092/13-nov-2009 de stabilire a unui procent unic de acceptare a sumelor comunicate Comisiei de statele membre cu privire la cererile de primă de defrişare pentru anul vinicol 2009/2010

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2009

Regulamentul 1093/13-nov-2009 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1342/2007 al Consiliului privind limitele cantitative pentru anumite produse din oţel din Federaţia Rusă

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2009

Regulamentul 1094/13-nov-2009 de interzicere a pescuitului de peşte pescar în apele norvegiene din zona IV de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2009

Decizia 2009/835/CE/12-nov-2009 privind măsurile de urgenţă de impunere a unor condiţii speciale pentru controalele oficiale ale importurilor de pere originare sau expediate din Turcia ca urmare a nivelurilor ridicate de reziduuri de amitraz

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2009

Decizia BiH/15/2009/11-nov-2009 privind numirea unui comandant al forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2009

Rectificare din 14-nov-2009 la Decizia 2009/767/CE a Comisiei din 16 octombrie 2009 de stabilire a unor măsuri de facilitare a utilizării procedurilor prin mijloace electronice prin intermediul ''ghişeelor unice'' în temeiul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne

publicat in Jurnalul Oficial 299L din 2009