Rasfoire documente

Regulamentul 1086/12-nov-2009 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 676/2009

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2009

Regulamentul 1085/12-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2009

Regulamentul 1088/12-nov-2009 privind autorizarea unei noi utilizări a unui preparat enzimatic de 6-fitază produsă de Aspergillus oryzae (DSM 17594) ca aditiv pentru hrana purceilor înţărcaţi, porcilor pentru îngrăşat, păsărilor de curte pentru îngrăşat şi păsărilor de curte pentru ouat (titularul autorizaţiei: DSM Nutritional Products Ltd., reprezentat de DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o.)

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2009

Decizia 2009/831/CE/10-nov-2009 de autorizare a Portugaliei în vederea aplicării unei rate reduse a accizei pentru romul şi lichiorurile produse şi consumate pe plan local în regiunea autonomă Madeira şi pentru lichiorurile şi rachiul produse şi consumate pe plan local în regiunea autonomă Azore

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2009

Decizia 2009/832/CE/10-nov-2009 privind procedura referitoare la derogările de la regulile de origine stabilite în protocoalele privind originea anexate la acordurile de parteneriat economic cu statele ACP şi de abrogare a Deciziei 2000/399/CE

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2009

Decizia 2009/833/CE/10-nov-2009 de ajustare a coeficienţilor corectori aplicabili de la 1 august 2008, 1 septembrie 2008, 1 octombrie 2008, 1 noiembrie 2008, 1 decembrie 2008 şi 1 ianuarie 2009 remuneraţiilor funcţionarilor, agenţilor temporari şi agenţilor contractuali ai Comunităţilor Europene repartizaţi în ţările terţe

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2009

Actiunea comuna 2009/834/PESC/10-nov-2009 de modificare a Acţiunii comune 2001/555/PESC privind înfiinţarea Centrului Satelitar al Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2009

Regulamentul 1087/12-nov-2009 privind autorizarea unui preparat enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază produsă de Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), de subtilizină produsă de Bacillus subtilis (ATCC 2107) şi de alfa-amilază produsă de Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrăşat, a raţelor şi a curcanilor pentru îngrăşat (titularul autorizaţiei: Danisco (UK) Ltd., care îşi desfăşoară activitatea comercială sub denumirea Danisco Animal Nutrition şi este reprezentată de Genencor International B.V.)

publicat in Jurnalul Oficial 297L din 2009