Rasfoire documente

Decizia 2009/828/CE/03-nov-2009 privind proiectul de decret legislativ regional prin care Regiunea Autonomă Madeira este declarată zonă fără organisme modificate genetic, notificat de Republica Portugheză în conformitate cu articolul 95 alineatul (5) din Tratatul CE

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2009

Directiva 2009/137/CE/10-nov-2009 de modificare a Directivei 2004/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind mijloacele de măsurare în ceea ce priveşte utilizarea abuzivă a erorilor maxime tolerate, cu privire la anexele specifice mijloacelor de măsurare MI-001-MI-005

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2009

Regulamentul 1076/10-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2009

Regulamentul 1077/10-nov-2009 de fixare a datei limită de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a cărnii de porc, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1329/2008

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2009

Regulamentul 1078/10-nov-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Riso del Delta del Po (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2009

Regulamentul 1079/10-nov-2009 de fixare a datei limită de depunere a cererilor de ajutor pentru depozitarea privată a cărnii de porc, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1278/2008

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2009

Decizia 2009/825/CE/26-oct-2009 privind încheierea unui protocol de modificare a Acordului de transport maritim dintre Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Guvernul Republicii Populare Chineze, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2009

Decizia 2009/826/CE/13-oct-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a extractului din frunze de lucerna (Medicago sativa) ca aliment nou sau ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2009

Decizia 2009/827/CE/13-oct-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a seminţelor de Chia (Salvia hispanica) ca ingredient alimentar nou conform Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2009

Decizia-Cadru 2009/829/JAI /23-oct-2009 privind aplicarea, între statele membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoaşterii reciproce în materia deciziilor privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă

publicat in Jurnalul Oficial 294L din 2009