Rasfoire documente

Regulamentul 1064/04-nov-2009 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentului tarifar comunitar pentru importul de orz de bere provenit din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009

Regulamentul 1063/06-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009

Regulamentul 1062/26-oct-2009 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare comunitare autonome pentru anumite produse pescăreşti pentru perioada 2010-2012 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 824/2007

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009

Regulamentul 1065/05-nov-2009 privind stabilirea unor măsuri speciale în ceea ce priveşte ajutoarele pentru depozitarea privată a cărnii de porc instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1278/2008

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009

Regulamentul 1066/05-nov-2009 privind stabilirea unor măsuri speciale în ceea ce priveşte ajutoarele pentru depozitarea privată a cărnii de porc instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1329/2008

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009

Regulamentul 1067/06-nov-2009 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [La Bella della Daunia (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009

Regulamentul 1068/06-nov-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009

Decizia 2009/816/CE, Euratom/19-oct-2009 privind încheierea protocolului la Acordul de parteneriat şi cooperare între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Azerbaidjan, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009

Decizia 2009/817/CE/27-oct-2009 de numire a unui membru francez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009

Decizia 2009/818/CE/06-nov-2009 de modificare a Deciziilor 2005/692/CE, 2005/731/CE, 2005/734/CE şi 2007/25/CE privind gripa aviară cu privire la perioada lor de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009

Decizia 1/22-oct-2009 de modificare a Deciziei nr. 1/1999 privind punerea în aplicare a dispoziţiilor referitoare la produsele agricole transformate prevăzute la articolul 10 din Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Tunisiană, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009

Decizia 2009/820/PESC/23-oct-2009 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului privind extrădarea între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii şi a Acordului privind asistenţa judiciară reciprocă între Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009

Rectificare din 07-nov-2009 la Regulamentul (CE) nr. 560/2009 al Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare şi funcţiile domeniului de nivel superior ''.eu'' şi a principiilor de înregistrare

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009

Rectificare din 07-nov-2009 la Regulamentul (CE) nr. 1056/2009 al Comisiei din 5 noiembrie 2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009

Regulamentul 1061/19-oct-2009 privind instituirea unui regim comun aplicabil exporturilor

publicat in Jurnalul Oficial 291L din 2009