Rasfoire documente

Regulamentul 1047/19-oct-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole, în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2009

Regulamentul 1048/23-oct-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 733/2008 privind condiţiile de import al produselor agricole originare din ţările terţe în urma accidentului produs la centrala nucleară de la Cernobâl

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2009

Regulamentul 1049/05-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2009

Regulamentul 1050/28-oct-2009 de modificare a anexelor II şi III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de azoxistrobin, acetamiprid, clomazon, ciflufenamid, benzoat de emamectin, famoxadon, oxid de fenbutatin, flufenoxuron, fluopicolid, indoxacarb, ioxinil, mepanipirim, protioconazol, piridalil, tiacloprid şi trifloxistrobin din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2009

Regulamentul 1052/05-nov-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Makoi voroshagyma sau Makoi hagyma (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2009

Regulamentul 1053/05-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 952/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte gestionarea pieţei interne a zahărului şi regimul cotelor

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2009

Regulamentul 1054/05-nov-2009 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Cernâ Hora (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2009

Regulamentul 1055/05-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 951/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte schimburile cu ţările terţe în sectorul zahărului

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2009

Regulamentul 1056/05-nov-2009 de stabilire a restituirilor la export în sectorul laptelui şi produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2009

Regulamentul 1057/05-nov-2009 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2009

Regulamentul 1058/05-nov-2009 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2009

Regulamentul 1059/05-nov-2009 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile laptelui şi produselor lactate exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2009

Rectificare din 06-nov-2009 la Regulamentul (CE) nr. 560/2009 al Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare şi funcţiile domeniului de nivel superior ''.eu'' şi a principiilor de înregistrare

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2009

Regulamentul 1051/03-nov-2009 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 290L din 2009