Rasfoire documente

Decizia 2009/814/CE/30-oct-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 88017 (MON-88017-3) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2009

Decizia 2009/813/CE/30-oct-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON 89034 (MON-89034-3) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2009

Regulamentul 1042/04-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2009

Regulamentul 1043/04-nov-2009 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2009

Regulamentul 1044/04-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 274/2009 de fixare a limitelor cantitative pentru exporturile de zahăr şi izoglucoză peste cotă până la sfârşitul anul de comercializare 2009/2010

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2009

Regulamentul 1045/04-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 958/2009 de stabilire a unui procentaj unic de acceptare pentru eliberarea de licenţe de export, de respingere a cererilor de licenţe de export şi de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de export pentru zahăr peste cotă

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2009

Regulamentul 1046/03-nov-2009 de interzicere a pescuitului de câine de mare în apele comunitare din zona ICES IIIa de către navele care arborează pavilionul Danemarcei

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2009

Decizia 2009/811/CE/02-oct-2009 privind contribuţia financiară comunitară la programele naţionale din 2009 ale anumitor state membre pentru colectarea, gestionarea şi utilizarea datelor în sectorul pescuitului

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2009

Decizia 2009/812/CE/26-oct-2009 de acordare a unei derogări cerute de Franţa în conformitate cu Decizia 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvenţe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acţiune

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2009

Decizia 2009/810/CE/22-sep-2008 de stabilire a formularului tip de raportare menţionat la articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2009

Decizia 2009/815/CE/30-oct-2009 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-00603-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 289L din 2009