Rasfoire documente

Decizia 2009/807/CE/21-oct-2009 de numire a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2009

Decizia 2009/806/CE/19-oct-2009 privind semnarea de către Comunitatea Europeană a statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energii Regenerabile (IRENA)

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2009

Decizia 2009/804/CE/09-oct-2009 privind abrogarea acordurilor dintre Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului şi Confederaţia Elveţiană

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2009

Regulamentul 1038/19-oct-2009 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 (''Regulamentul unic OCP'') în ceea ce priveşte perioadele de intervenţie 2009 şi 2010 pentru unt şi lapte praf degresat

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2009

Regulamentul 1039/03-nov-2009 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2009

Regulamentul 1040/03-nov-2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2008 de stabilire a centrelor de intervenţie pentru cereale

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2009

Directiva 2009/135/CE/03-nov-2009 prin care se permit derogări temporare de la anumite criterii de eligibilitate pentru donatori de sânge integral şi de componente sanguine stipulate în anexa III la Directiva 2004/33/CE, în contextul unui risc de penurie cauzată de pandemia de gripă A(H1N1)

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2009

Decizia 2009/805/CE/19-oct-2009 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană de modificare a anexei 11 la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind comerţul cu produse agricole

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2009

Decizia 2009/808/CE/21-oct-2009 de numire a doi membri greci în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2009

Decizia 2009/809/CE/08-iul-2009 privind schema groepsrentebox pe care Ţările de Jos intenţionează să o pună în aplicare [C 4/07 (ex N 465/06)]

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2009

Decizia 1041/2009/CE/21-oct-2009 de instituire a unui program de cooperare în domeniul audiovizualului cu profesionişti din ţări terţe (MEDIA Mundus)

publicat in Jurnalul Oficial 288L din 2009